Blog > Komentarze do wpisu
Kiedy PAŻP uruchomi urządzenie DVOR /DME na radomskim lotnisku? Interpelacja do minister Bieńkowskiej.

W dniu dzisiejszym skierowałem do Elżbiety Bieńkowskiej - Ministra Infrastruktury i Rozwoju interpelację poselską w sprawie uruchomienia urządzenie DVOR /DME na radomskim lotnisku.

Opóźnienia przy budowie urządzenia DVOR/DME na radomskim lotnisku uniemożliwiają rozpoczęcie cywilnych operacji lotniczych, narażając Gminę Miasta Radomia na straty finansowe.Warszawa, 11.06.2014 r.

 

Szanowna Pani

Elżbieta Bieńkowska

Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

 

W dniu 29 maja bieżącego roku Port Lotniczy Radom stał się 14. portem lotniczym w Polsce. Inwestycja realizowana wysiłkiem Gminy Miasta Radomia ma stanowić jeden z najważniejszych impulsów do rozwoju miasta i całego regionu, uzupełniając sieć polskich lotnisk regionalnych.

Już w grudniu 2011 roku Port Lotniczy Radom zwrócił się do Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z wnioskiem o umieszczenie lotniska w planach PAŻP. Port Lotniczy Radom zawnioskował o instalację i uruchomienie systemu precyzyjnego lądowania ILS kat.I. Kolejne wnioski dotyczyły zorganizowania przestrzeni powietrznej nad Radomiem oraz m.in. lokalizacji cywilnej wieży kontroli lotów.

W dniu 28 lutego 2013 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzję o wyznaczeniu PAŻP do zapewnienia Służby Kontroli Lotniska TWR w strefie kontrolowanej CTR lotniska Radom. W związku z tą decyzją, PAŻP została zobowiązana do wyposażenia lotniska w pomoce nawigacyjne DVOR/DME oraz ILS kat.I.

W dniu 11 lipca 2013 roku PAŻP
podpisała umowę z firmą KEYMILE  Sp. z o.o. dotyczącą budowy i uruchomienia na radomskim lotnisku DVOR/DME, z której to umowy wynikało, że urządzenie powinno być gotowe do użytku w maju 014 roku. Niestety, termin ten ulegał kolejnym zmianom.

Przedstawiciele PAŻP informowali, że urządzenie zostanie oddane do użytku w sierpniu, potem do końca września, by wreszcie w piśmie z 3 czerwca br., podpisanym przez Krzysztofa Kapisa - prezesa PAŻP, zakomunikować, że uruchomienie operacyjne urządzenia nastąpi w okresie listopad - grudzień 2014.

Jest to całkowicie nieuzasadniona, szkodliwa i generująca wymierne straty decyzja PAŻP. Pomimo uzyskania certyfikatu lotniska, wpisu do rejestru lotnisk i uzyskania statusu zarządzającego całością lotniska cywilno-wojskowego, Port Lotniczy Radom nie może realizować zadań do których został powołany. Takie działanie można oceniać jako postepowanie o charakterze sabotażu. Latem i jesienią 2014 roku na radomskim lotnisku nie będą mogły odbywać się operacje lotnicze z użyciem samolotów komunikacyjnych. Podpisana w ubiegłym tygodniu umowa z linią 4You Airlines przewiduje uruchomienie regularnych połączeń z europejskimi miastami pod warunkiem funkcjonowania urządzenia DVOR/DME. Kolejna negocjowana umowa, z innym przewoźnikiem, przewiduje dodatkowo podanie terminu zakończenia budowy urządzenia ILS kat.I.

Opóźnienia przy budowie urządzenia DVOR/DME na radomskim lotnisku uniemożliwiają rozpoczęcie cywilnych operacji lotniczych, narażając Gminę Miasta Radomia na straty finansowe.

Mając na uwadze powyższe proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Kiedy na radomskim lotnisku zostanie uruchomione i oddane do użytku urządzenie DVOR /DME?

środa, 11 czerwca 2014, marekzpisu

Polecane wpisy

Komentarze
foton.3
2014/06/26 09:00:42
Teraz mają inne kłopoty na głowie...