Kategorie: Wszystkie | lotnisko, radom, suski
RSS
poniedziałek, 28 listopada 2011
Dziękuję za Państwa poparcie!

Solidarna Polska

Szanowni Państwo

    Serdecznie dziękuję za to, że  po raz kolejny obdarzyliście mnie swoim zaufaniem. Dzięki Państwa głosom  ponownie mam zaszczyt sprawować funkcję posła na Sejm RP.  Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Państwa zaufania i godnie reprezentować naszą ziemię w parlamencie. 

    Z zapowiedzi premiera Tuska wynika, że przed nami, przed Polską, bardzo trudny czas. Już po wyborach ogłoszono podwyżki cen, zwiększenie składki dla pracodawców, wydłużenie okresu pracy w celu nabycia uprawnień emerytalnych. To tylko niektóre skutki złych rządów Platformy i PSL jakie spadną na barki społeczeństwa. Szczególnie dotkliwe zmiany mają dotyczyć kobiet i polskich rolników. Zabrakło również pomysłu na rozwiązanie wielkiego problemu jakim jest bezrobocie, szczególnie dotkliwie odczuwane przez młodych ludzi. Zapowiedzi Premiera Donalda Tuska napawają obawami tym bardziej, że postępujący proces niszczenia wszelkich przejawów krytyki rządzących powoduje osłabienie społecznej kontroli nad działaniami władzy. Tym większa i trudniejsza rola dla opozycji. Pomimo to obiecuję, że Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie stało po stronie prawdy, niezmiennie broniąc słabszych przed negatywnymi pomysłami  pseudoliberalnej władzy.  Z pewnością będzie to wywoływać kolejne fale ataku na Jarosława Kaczyńskiego i na wszystkich, którzy zechcą go wspiera, a wszystko w myśl absurdalnej zasady, że należy prezesa skazać za kradzież księżyca, a członków władz PiS za współudział.

    Prawo i Sprawiedliwość, jako opozycja szczególnie zwalczana również niedemokratycznymi metodami przez rządzących, ma bardzo ograniczone możliwości działania w parlamencie, ale i tak nie zamierzamy się poddać. Przecież nawet w najcięższych czasach PRL władza musiała liczyć się z tymi, którzy posiadali znaczące poparcie społeczne. Dlatego, aby móc się skutecznie bronić przed zakusami wszechwładnie  dominującej na scenie  politycznej Platformy,  potrzebujemy od Państwa większego wsparcia. Zachęcam wszystkich, dla  których wartości wyznawane przez Prawo Sprawiedliwość mają znaczenie, aby przyłączyli się do naszej partii. Istnienie silnej, zwartej i dobrze funkcjonujące opozycji  jest   niezbędne, by złagodzić dotkliwe dla zwykłych obywateli tzw. „reformy” rządu, które oznaczają kolejne podwyżki.

    W tych trudnym dla nas momencie Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje również niezachwianej spójności i jedności. W tym kontekście, obecnie realizowany scenariusz wewnętrznej walki o władze na prawicy, jest szkodliwy nie tylko dla PiS, ale także dla Polski. Podjęta przez część działaczy PiS  inicjatywa powołania nowego klubu i nowej partii jest celowym działaniem ukierunkowanym  na  zniszczenie wieloletniego dorobku Prawa i Sprawiedliwości.  Podziały na prawicy osłabiają możliwości obrony przed negatywnymi zjawiskami, z które ostatnio nasilają się, a które prowadzą do eliminacji z życia publicznego naszych narodowych, patriotycznych i demokratycznych wartości.

     Jeśli chodzi o szanse powodzenia tej inicjatywy, to uważam, że scenariusz będzie podobny do tych jakie spotkały Prawicę Rzeczpospolitej,  Polskę Plus, czy PJN. Po krótkim czasie zainteresowania nowością skończą na poziomie błędu statystycznego.  Ta secesja to po prostu kolejna próba rozdrabniania prawej części sceny politycznej, bez konstruktywnego planu dla Polski, a tylko takowy mógłby w pewnym zakresie usprawiedliwiać  tworzenie kolejnej prawicowej partii. Motywy rozłamowców wynikają jedynie z chęci realizowania indywidualnych ambicji i braku cierpliwości. Metodą  budowania zaś, ma być  wyrwanie pewnej części elektoratu PiS i tworzenie kolejnego ugrupowania politycznego na bazie naszego programu. To wszystko pod kierownictwem  parlamentarzystów niezadowolonych ze swojej pozycji w patii, Koleżanek i Kolegów, którzy uznali, że są już gotowi do przejęcia przywództwa na prawicy. Tak się dzieje kiedy kura  zjastrzębieje i  chce latać wyżej niż sokoły.

 

    Z przykrością stwierdzam, że nie ma w tym nowej oferty programowej, która mogłaby poszerzyć pole oddziaływania prawicy i zwiększyć szanse powodzenia całego obozu w nadchodzących wyborach. Całe to działanie wynika z niezrealizowanych indywidualnych ambicji i ma charakter wojny w rodzinie, ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami. Na czele frondy stanęli dwaj panowie – Kurski, niezadowolony ze spadku swoich wpływów w PiS i Zbigniew Ziobro mający silne aspiracje przywódcze. To właśnie aspiracje Ziobry, umiejętnie podsycane przez Kurskiego, stały się głównym paliwem pożaru na prawicy. Można powiedzieć, że w tym tandemie Kurski wodzi Ziobrę za nos jak mały Etiopczyk słonia za trąbę.

Oczywiście działania nastawione na dzielenie prawicy osłabiają ją i choć jestem przekonany o ich przejściowym charakterze, to te zjawiska nie mogą cieszyć. Rozbijanie PiS  przez tych panów jest faktem i niech nikogo nie zmyli to co głoszą, że „Polska potrzebuje zjednoczonej prawicy”.  Hasło jak najbardziej słuszne, ale to co robią panowie, stoi w rażącej sprzeczności z tym co mówią. Chociażby z tego punktu widzenia powoływanie nowego klubu uważam za działanie pozbawione logiki, niecelowe i szkodliwe. Absurdem jest więc wmawianie społeczeństwu nieprawdziwego  powodu  wykluczenia tych osób z PiS. Proszę mi wierzyć, za pracę na rzecz Prawa i Sprawiedliwości nikt nie zostałby wykluczony z naszej partii.

    Z niepokojem stwierdzam, że w Polsce mamy do czynienia z postępującym procesem destruowania demokracji, naszych narodowych, patriotycznych i religijnych tradycji. W tej sytuacji najważniejszym zadaniem dla nas jest pełna mobilizacja w ich obronie a nie dzielenie sił na zwalczające się grupy. Państwa poparcie dla PiS w minionych wyborach pokazuje, że jest bardzo wiele osób, którym te wartości, stanowiące fundament naszej państwowości, są naprawdę bliskie. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje za Państwa głosy i proszę o wsparcie w tym trudnym dla Prawa i Sprawiedliwości czasie.

 11:39, marekzpisu
Link Dodaj komentarz »