Kategorie: Wszystkie | lotnisko, radom, suski
RSS
środa, 22 sierpnia 2012
Odjeżdża nam szybka kolej do Warszawy! Platforma Obywatelska po raz kolejny oszukała mieszkańców Ziemi Radomskiej.

W dniu 12 lipca 2012 r. w interpelacji skierowanej do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poprosiłem o odpowiedź na pytanie, jaki jest realny termin ukończenia modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie - Radom i rozliczenia tej inwestycji?

Z odpowiedzi na moją interpelację  podpisanej w dniu 13.08.2011 r. przez Patrycję Wolińską - Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dowiadujemy się, że ze względu na liczne problemy i opóźnienia powstałe przy opracowywaniu dokumentacji projektowej PKP PLK S.A. zaproponowała realizację projektu Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom z podziałem na II etapy. Etap I obejmujący odcinek I Warszawa Okęcie -Warka zostałby zrealizowany do 2015 r. i rozliczony w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Etap II obejmujący odcinek Warka - Radom zostałby zrealizowany w latach 2014-2017 i byłby sfinansowany ze środków kolejnej perspektywy finansowej.

 

Jeżeli propozycja PKP uzyska akceptację ministerstwa, może to oznaczać,  że radomianie przez długie lata nie doczekają się remontu torów w kierunku Warszawy. Nie ma bowiem żadnej pewności, że w ramach nowej perspektywy finansowej UE ponownie uda się pozyskać środki na dokończenie modernizacji linii kolejowej.

 

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym wystosowałem list do  Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz z wezwaniem do podjęcia jak najszybszych działań zmierzających do zrealizowania tej kluczowej dla Ziemi Radomskiej inwestycji, w terminie który został wielokrotnie obiecany wyborcom.

 

__________________________________________________________

                                                                                  Radom, 22.08.2012 r.

 

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP


„Dlaczego warto na mnie głosować? Stawiam na rozwój Ziemi Radomskiej”. W każdym razie takie zapewnienie złożyła Pani w ulotce wyborczej z 2011 r., w której napisała Pani do wyborców następujące słowa:

 Ziemia Radomska musi rozwijać się w symbiozie z Warszawą. Dopilnuję, żeby projekty infrastrukturalne rozpoczęte przez rządy Platformy Obywatelskiej, jak również rozpoczęte przez poprzednie władze, zostały szybko zakończone”.

Dzisiaj widać już jasno, że podczas kampanii wyborczej w 2011 r. oszukała Pani wyborców!

Jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych dla Radomia i Ziemi Radomskiej jest modernizacja linii kolejowej z Radomia do Warszawy. W pierwszych miesiącach 2007 r., podczas szeregu spotkań zorganizowanych z inicjatywy mojej i prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka, w których udział brali m.in. ówczesny wicepremier Przemysław Gosiewski i ówczesny minister transportu Jerzy Polaczek, podjęto decyzję o przyśpieszeniu terminu modernizacji linii kolejowej nr 8 Radom – Warszawa. Jako datę zakończenia tej inwestycji wskazywano rok 2012. W rozmowach dotyczących przyspieszenia remontu linii kolejowej nr 8 brały również udział władze samorządowe Mazowsza. Ówczesny członek Zarządu Województwa Mazowieckiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, któremu podlegały sprawy transportu - Piotr Szprendałowicz powiedział w kwietniu 2007 r.: „W związku z tym, że Polska będzie współorganizatorem Euro, modernizację trasy od Skarżyska-Kamiennej do Warszawy włączono do projektów priorytetowych. Inwestycja ma być zakończona w 2012 r.

Kiedy w 2007 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazywał stery władzy Platformie Obywatelskiej realnym terminem zakończenia remontu linii kolejowej Radom – Warszawa i rozliczenia inwestycji był przełom 2012 i 2013 roku. Potem było już tylko gorzej, choć nie brakowało obietnic z ust polityków PO .

 „Już za 3-4 lata powinniśmy jeździć do Warszawy w niecałą godzinę. Inwestycja zostanie ukończona w 2012 – 2013 r.” – kwiecień 2009 r., poseł PO Radosław Witkowski. „Remont szlaku kolejowego ruszy na przełomie 2011/2012 roku i zakończy się w 2014 r.” - listopad 2010 r., ówczesny Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Trzy miesiące później w wywiadzie prasowym dla dziennika „Rzeczpospolita” wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej - Andrzej Massel otwarcie przyznał, że „niektóre z zaplanowanych inwestycji żadną miarą nie mają szansy na realizację przy wsparciu unijnego budżetu na lata 2007 — 2013”. „Wiemy już, że nie zdążymy z modernizacją całej linii z Warszawy do Radomia” - mówił Pan minister. Wtedy to radomski poseł PO Radosław Witkowski – wybitny specjalista od składania pustych obietnic uspokajał, że projekt modernizacji linii kolejowej jest jednym z najlepiej przygotowanych w Polsce, informacje przekazane przez ministra Massela są nieprecyzyjne i Pan poseł uzyskał zapewnienie, że nie ma zagrożenia dla realizacji tego projektu.

A to już kampania wyborcza w 2011 r., w świetle fleszów aparatów i kamer informowała Pani radomian: „rozpoczyna się modernizacja linii kolejowej, i że za trzy lata trasę z Radomia do Warszawy będzie można pokonać pociągiem w 50 minut.” Później przez cały 2012 rok radomscy politycy PO zapewniali, że modernizacja linii kolejowej nie jest zagrożona, a inwestycja zostanie rozliczona w ramach środków unijnych na lata 2007 – 2013. Poseł Radosław Witkowski w wywiadzie telewizyjnym 19 marca 2012 r. zapewniał, że „projekt przebudowy linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa - Radom w dalszym ciągu jest w projektach kluczowych POiIŚ i jest bezwzględnie zapewnione finansowanie tego projektu ze środków unijnych w bieżącej perspektywie finansowej 2007 – 2013”.

Dziś okazuje się, że byliśmy oszukiwani!

W dniu 12 lipca 2012 r., w interpelacji skierowanej do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poprosiłem o odpowiedź na pytanie: jaki jest realny termin ukończenia modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom i rozliczenia tej inwestycji?

Z odpowiedzi na moją interpelację,  podpisanej w dniu 13.08.2011 r. przez Patrycję Wolińską–Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dowiadujemy się, że „ze względu na liczne problemy i opóźnienia powstałe przy opracowywaniu dokumentacji projektowej PKP PLK S.A. zaproponowała realizację projektu Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom z podziałem na II etapy. Etap I obejmujący odcinek Warszawa Okęcie – Warka zostałby zrealizowany do 2015 r. i rozliczony w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Etap II obejmujący odcinek Warka – Radom zostałby zrealizowany w latach 2014-2017 i byłby sfinansowany ze środków kolejnej perspektywy finansowej.”

Jeżeli propozycja PKP uzyska akceptację ministerstwa, może to oznaczać,  że radomianie przez długie lata nie doczekają się remontu torów w kierunku Warszawy. Nie ma bowiem żadnej pewności, że w ramach nowej perspektywy finansowej UE ponownie uda się pozyskać środki na dokończenie modernizacji linii kolejowej.

Kiedy została Pani wybrana na stanowisko Marszałka Sejmu wielu błędnie sądziło, że będzie Pani gwarantem realizacji obiecanych naszej ziemi przez polityków PO projektów. Zwłaszcza tych kluczowych, jak chociażby budowa zachodniej obwodnicy Radomia i modernizacja linii kolejowej nr 8. Jako druga osoba w państwie i polityk z najbliższego otoczenia premiera Tuska, ma Pani w swoich rękach wszelkie instrumenty, by dbać o sprawy Ziemi Radomskiej. Tymczasem niemal każdego miesiąca docierają do nas informacje o kolejnych decyzjach administracji rządowej krzywdzących nasz region.

Jeśli istnieje jeszcze szansa, żeby remont całej linii kolejowej na trasie Radom –Warszawa mógł zostać ukończony do 2015 r., to przy obecnym układzie sił na scenie politycznej właśnie Pani jest osobą mogącą wymóc na nieudolnym rządzie ukończenie tej inwestycji w terminie, który został wielokrotnie obiecany mieszkańcom Ziemi Radomskiej.

Jako poseł opozycji, w imieniu własnym oraz mieszkańców regionu radomskiego, domagam się, by w najbliższych dniach potraktowała Pani sprawę remontu linii kolejowej nr 8 w sposób priorytetowy. Proszę choćby na jeden dzień odłożyć na bok marszałkowanie i zająć się realizacją obietnic, które w imieniu Platformy Obywatelskiej składała Pani podczas kampanii wyborczej.

Mieszkańcy Ziemi Radomskiej nie zasłużyli sobie na to, by nieudolne działania rządu i podległych mu instytucji, po raz kolejny, skutkowały wstrzymaniem ważnej dla naszego regionu inwestycji.

 

Z poważaniem,

Marek Suski
Poseł na Sejm RP 

 

Tagi: Kopacz Suski
11:53, marekzpisu
Link Komentarze (1) »
piątek, 10 sierpnia 2012
Kiedy ruszy budowa zachodniej obwodnicy Radomia? Tego nie wiedzą nawet w Ministerstwie Transportu.

13 lipca 2012 r. skierowałem do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej interpelację w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Radomia. Poprosiłem Pana Ministra o odpowiedź na trzy ważne pytania związane z realizacją tej kluczowej dla Radomia i regionu radomskiego inwestycji, a mianowicie: 

1. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie rozpoczęto prac związanych z budową zachodniej obwodnicy Radomia? 

2. Na realizację jakich inwestycji zostały przeznaczone oszczędności wypracowane przez GDDKiA, o których w październiku 2011 r. mówiła ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz? 

3. Kiedy rozpocznie się budowa zachodniej obwodnicy Radomia? Proszę wskazać kwartał roku, w którym GDDKiA planuje rozpoczęcie inwestycji. 

W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź na w/w interpelację. Wprost z niej wynika, że oszczędności, które według zapewnień Ewy Kopacz z października 2011 r., miały zostać przeznaczone na budowę zachodniej obwodnicy Radomia, wydatkowano na przebudowę drogi ekspresowej 
S-8 odc. w. Powązkowska - w. Modlińska) oraz budowę drogi ekspresowej S-8 (Opacz -Paszków). 

Po raz kolejny okazało się, że fundusze, które według licznych zapewnień polityków radomskiej PO miały zostać skierowane na budowę ważnej dla naszego regionu inwestycji, trafiły do bogatej aglomeracji warszawskiej. 

Minister Jarmuziewicz, który podpisał się pod niniejszą odpowiedzią, nie podjął  nawet próby określenia przybliżonej daty rozpoczęcia budowy zachodniej obwodnicy Radomia. Ograniczył się jedynie do lakonicznej informacji stwierdzając,  że jej realizacja rozpocznie się pod warunkiem uzyskania środków finansowych. 

Który to już raz przekonujemy się, że deklaracje składane przez radomskich polityków PO w trakcie kampanii wyborczych to obietnice bez pokrycia?

10:47, marekzpisu
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 09 sierpnia 2012
Zaprezentowałem projekt pomnika Lecha Kaczyńskiego

To był niezwykle ważny dzień. Uczestniczyłem bowiem w konferencji, podczas której, w imieniu członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Lecha Kaczyńskiego, miałem przyjemność zaprezentować projekt pomnika. Przedstawia on śp. prezydenta wraz z małżonką, która również zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem. Mogę już zdradzić, że postaci będą miały ponad dwa metry wysokości, a w tej chwili, od decyzji właściwych instytucji zależy, jaką wysokość mieć będzie postument. Chciałbym, żeby pomnik został uroczyście odsłonięty w okolicach trzeciej rocznicy katastrofy smoleńskiej, czyli w kwietniu 2013 roku.

Ucieszyły mnie opinie przybyłych osób oraz dziennikarzy, którzy przyjechali do Radomia z całej Polski! Wielu z nich zauważyło, że pomnik jest dostojny, a przedstawiona na nim postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest ciepła i przyjazna. Właśnie takim był Lech Kaczyński. Dlatego tymbardziej cieszy mnie, że monument autorstwa rzeźbiarza Andrzeja Renesa, który stanie w Radomiu, będzie go przedstawiał w ten sposób.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy wsparli projekt i jak większość Polaków chcą godnie upamiętnienia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jednocześnie zachęcam do włączenia się do naszej idei, a tym, którzy nie mieli jeszcze okazji, także do włączenia się w naszą zbiórkę. Prowadzimy ją w kilku formach: dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 63 1500 1647 1216 4006 6299 0000, zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz sprzedaży wartościowych cegiełek, które można nabywać m.in. w siedzibie Komitetu przy ul. Rynek 9 w Radomiu.

środa, 08 sierpnia 2012
Zaprezentujemy projekt pomnika

Jest już projekt pomnika Lecha Kaczyńskiego, który stanie w Radomiu. Oficjalnie zostanie zaprezentowany podczas czwartkowej konferencji, na którą zapraszam wszystkich dziennikarzy. Odbędzie się ona przy ul. Rynek 9, początek o godz. 11. Projekt zaprezentuję także jutro na swoim blogu.

poniedziałek, 06 sierpnia 2012
Posłance Elżbiecie Kruk życzę powrotu do zdrowia

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Elżbieta Kruk uległa w godzinach popołudniowych wypadkowi drogowemu. Miał on miejsce w okolicach Radomia. Chciałbym więc życzyć jej rychłego powrotu do zdrowia.

21:59, marekzpisu
Link Dodaj komentarz »
Jak to jest z tymi finansami?

Zapraszam do obejrzenia materiału, w którym z Dagmarą Siemińską rozmawialiśmy o instrukcji finansowej Platformy Obywatelskiej. Zapytałem premiera Tuska, kto wpłaca na partię. Jednak zamiast odpowiedzi doczekałem się kary od Komisji Etyki. 

Rozmawialiśmy także o tysiącach stanowisk, które rozdawane są z klucza partyjnego. To dotrzymanie słowa danego przez Donalda Tuska, który mówił, żeby wszystkim żyło się lepiej. Tyle, że lepiej żyje się wszystkim ludziom Platformy. A pozostałym Polakom załatwiono im otwarcie rynku pracy w innych krajach...11:41, marekzpisu
Link Dodaj komentarz »
Wsparcie dla spółdzielców

Otrzymałem pismo od Grzegorz Biereckiego, prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w którym podziękował za wsparcie wniosku do Trybunały Konstytucyjnego dotyczącym zgodności z Konstytucją ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. Zapewniam, że los milionów polskich spółdzielców nie jest i nigdy nie będzie mi obojętny.

Treść pisma poniżej

11:21, marekzpisu
Link Dodaj komentarz »
środa, 01 sierpnia 2012
Nie damy wam naszego święta!

Dziś kolejne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Niestety znów w zderzeniu z metodami działania platformerskiej władzy w mojej pamięci odżywają wspomnienia lat komuny. Pamiętam, kiedy jako dziecko, przyjeżdżałem 1 sierpnia z rodzicami na grób stryja, który jako oficer AK walczył i poległ w powstaniu. Tata zapalając znicz na jego grobie lekko ściszonym głosem wspominał swojego starszego brata i to, za co zginął. Mówił, że trzeba uważać, bo władza zakazuje świętować, a na tych niepokornych nasyła na cmentarz swoich szpiegów. Ale mówił, że tym bardziej trzeba czcić ich pamięć, choćby władzy było to nie na rękę, choćby zniechęcała i utrudniała. Dziś, kiedy powtarza się nam, że mamy wolną Polskę, znowu władza odbiera nam możliwość świętowania. Tym razem chce to święto zabrać dla siebie i używać jako element swojej propagandy. A opozycja, AK-owcy oraz spontanicznie przychodzący mieszkańcy Warszawy są niepotrzebni. Kiedy stałem przed wejściem do strefy okolic pomnika Gloria Victis, do której wpuszczono nas po perturbacjach dopiero w trakcie modlitwy, przypomniałem sobie, co mówił mi tata. Choćby władzy było to nie na rękę, choćby zniechęcała i utrudniała trzeba i będziemy czcić pamięć bohaterów. Przypomniałem sobie także czas, kiedy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński. Wszystkie delegacje mogły składać kwiaty, a nazwy organizacji składających kwiaty były czytane przez głośniki. I jak na tym tle wypada obywatelskość PO? Gdzie się podziała?

Władza pluje nam w twarz i apeluje o spokój.

Przed dzisiejszymi uroczystościami prezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Ścibor-Rylski zaapelował, aby w tym roku podczas obchodów pod pomnikiem Gloria Victis nie doszło do żadnego incydentu. Niestety  Platforma nie wzięła do serca apelu starego generała. Po raz kolejny uroczystość patriotyczną Platforma Obywatelska i władze Warszawy wykorzystały do autopromocji i haniebnego podziału polskiego społeczeństwa. Zorganizowano partyjną imprezkę podczas, której prawo do złożenia kwiatów miały tylko wybrane władze - wszystkie obsadzone funkcjonariuszami jedynie słusznej Platformy. Zabrakło możliwości złożenia kwiatów nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość ale także inne organizacje społeczne i zwykłych obywateli. Tym samym władza bez skrupułów stara się ukraść społeczeństwu to najwspanialsze święto wielkiego patriotycznego zrywu Polaków spod znaku AK. Nawet gdyby tak postępowali ludzie, którzy szczycą się polska historią, należałoby to ganić. Wszak święto narodowe nie jest własnością jednego obozu politycznego. Ale takie działanie w wykonaniu ludzi, którzy z pogardą, jak Donald Tusk mówili o polskości, to wielkie draństwo. Nie dziwi mnie zatem fakt, że Donald Tusk usłyszał pod swoim adresem wykrzyczane przez zgromadzoną ludność słowa "zdrajca". No cóż, jeśli nie szanuje się ludzi, nie pomogą apele o spokój. Bo to tak, jakby plunąć komuś w twarz i apelować do niego o kulturalne starcie śliny z twarzy.

To ja apeluję do Platformy: Nie plujcie ludziom w twarz - to ludzie nie będą na was krzyczeć "zdrajcy".

Jednym z pozytywnych akcentów wyjazdu do Warszawy był fakt, że do stolika, gdzie sprzedawaliśmy cegiełki na budowę pomnika Lecha Kaczyńskiego w Radomiu, podchodziły takie tłumy, iż zabrakło nam cegiełek. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez wielu mieszkańców stolicy, którzy dziękowali nam za inicjatywę, życzyli powodzenia i wyrażali nadzieję, że także Warszawa, oczywiście po zmianie władzy w mieście, godnie uczci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.